vitomZpět na všechny článkyPrávo v nemovitostech

Návrat zákonného předkupního práva u nemovitostí

Mnozí jistě postřehli, že společně s účinností „nového“ občanského zákoníku od r. 2014 zmizelo z českého právního řádu zákonné předkupní právo k nemovitostem. Tento krok byl odůvodněn zvýšením smluvní volnosti stran při nakládání se svým majetkem.

Tzv. technickou novelou občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) se však s účinností od 1. ledna 2018 zákonné předkupní právo spoluvlastníků vrací.

Od 1. ledna 2018 tak platí, že pokud budete chtít zcizit svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti, ostatním spoluvlastníkům náleží předkupní právo k vašemu podílu. Dané pravidlo se vztahuje i na darování, nikoli pouze na koupi. Výjimku tvoří jen situace, kdy převádíte spoluvlastnický podíl na osobu blízkou (manžela, děti, sourozence, apod.).

Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

Nabízí se otázka, zda lze tento institut smluvně vyloučit. Odpověď je ano, spoluvlastník se může předkupního práva vzdát, a to i pro své právní nástupce. V takovém případě se informace o vzdání se předkupního práva zapisuje do katastru nemovitostí.

Pokud tedy zvažujete prodej či koupi spoluvlastnického podílu na nemovitosti, doporučujeme brát výše uvedenou změnu v potaz a vždy se důkladně informovat o právech a povinnostech, pojících se k spoluvlastnického podílu.

 

Mgr. Soňa Vojáčková

Advokátka

[email protected]

Vaše nemovitost může být do měsíce mezi nimi

Ozvěte se nám

Tel773 070 440

nebo vám rádi zavoláme my, až se vám to bude hodit, nejpozději do 3 dnů

VITOM Group, sídlo VITOM House

Vídeňská 1014/18b
639 00 Brno - Štýřice

Tel773 070 440E-mail[email protected]

IČ: 27741851

VITOM Group je obchodní název pro společnosti VITOM reality a finance v.o.s., se sídlem Vídeňská 18b, Brno, 639 00, IČ: 277 418 51.